Opleidingsportaal Centrum voor Conflicthantering


 • Mediationopleiding Groningen

 • aantal onderdelen:

  11

  studiebelasting:

  0

  totale tijd:

  66

  doelgroep:

  Managers, afdelingshoofden, personeelsfunctionarissen en vertrouwenspersonen in organisaties. Functionarissen, al dan niet in overheidsdienst of in bestuursfuncties, en deel uitmakend van organen die klagers of bezwaarden horen voordat de formele procesgang plaatsvindt. Bedrijfsjuristen, notarissen, advocaten, rechtshelpers in de meest uitgebreide zin. Psychologen en professionele hulpverleners. Zij die bemiddelingskwaliteiten in hun huidige of toekomstige functie willen inbouwen.

 • Na deze opleiding Kent u de werkterreinen en werkzaamheden van de professionele mediator. Heeft u een gedegen instrumentarium om als mediator aan de slag te gaan. Kunt u een mediationproces structureren. Heeft u uw eigen specifieke kwaliteiten, beroepshouding en ethiek ontwikkeld. Heeft u inzicht verkregen in mogelijkheden en beperkingen van mediation. Onderkent u de plaats van mediation naast andere mogelijkheden voor het hanteren van conflicten. Ontvangt u het opleidingscertificaat welke u toegang biedt tot de onafhankelijke MfN accreditatie tot professioneel mediator.

  In de mediationopleiding van het CvC draait het om vakmanschap. Met de beste en zeer ervaren mediators en trainers van Nederland bieden wij u een opleiding waarmee u de vaardigheden en attitude van de mediator zich werkelijk eigen maakt. Het CvC biedt de opleiding tot mediator aan op meerdere momenten in het jaar op onze locaties in Haarlem, Groningen/Zwolle en Den Bosch. De Mediationopleiding bestaat uit 11 dagen training en is opgebouwd uit 5 blokken van telkens 2 dagen en een losse dag. De opleidingsduur is gemiddeld 6 tot 7 maanden. In de periode tussen de blokken komen cursisten bij elkaar in niet begeleide intervisiegroepen. Tijdens de intervisiebijeenkomsten wordt aan de hand van vragen de lesstof uitgediept en met behulp van casuistiek geoefend. Het CvC kiest er bewust voor de opleidingsdagen over een aantal maanden te spreiden, zodat cursisten de tijd hebben de vaardigheden en attitude van de mediator zich werkelijk eigen te maken. Cursisten ontvangen een syllabus (bij de prijs inbegrepen) en een literatuurlijst met verplichte en aanbevolen lectuur (niet bij de prijs inbegrepen, in totaal ongeveer 275,- euro). Hiernaast krijgen cursisten toegang tot onze E-learning omgeving. In de opleiding worden praktijkgerichte theorie en vaardigheidstraining afgewisseld. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van materiaal uit de werksituatie van de cursisten. DVD's van nationale en internationale mediators worden geanalyseerd. Het totale tijdsbeslag is ongeveer 66 uur met begeleiding en 15 uur zonder begeleiding. Gemiddeld moet u rekening houden met een (zelf)studiebelasting van ongeveer 5 uur tussen iedere bijeenkomst.

kosten

naamexcl. btwincl. btw
Deelname Mediationopleiding€ 5.245,00€ 5.245,00
Totaal€ 5.245,00€ 5.245,00

geplande data

DatumOnderdelenPlaatsInschrijven
25-01-202411Labnul50 Inschrijven
23-01-202511Groningen Inschrijven

Indien de opleiding vol zit, hanteren wij een korte wachtlijst. Wilt u op de wachtlijst komen, stuur dan een mail naar mediation@cvc.nl. Vermeld hierbij de naam van de opleiding en startdatum.