Opleidingsportaal Centrum voor Conflicthantering


 • Specialisatie Mediator in Strafzaken

 • aantal onderdelen:

  4

  studiebelasting:

  0

  totale tijd:

  24

  doelgroep:

  De training biedt een specialisatie voor mediators die zich willen bekwamen op het terrein van mediation in strafzaken.

 • Na deze opleiding Voldoet u aan de kwaliteitseisen voor dit specifieke vakgebied. Heeft u kennis over herstelrecht, van het Nederlands strafrechtsysteem en overzicht over de spelers in het veld. Heeft u kennis over de psychologie van daders en slachtoffers en de psychologische processen die zij door kunnen maken. Kunt u omgaan met "relatieve" neutraliteit en heeft u het vermogen om persoon en daad te scheiden en de dader aan te spreken op kwaliteiten die bij kunnen dragen tot herstel. Kunt u veiligheid creëren. Kunt u een (herstel)bemiddelingsgesprek met speciale mediationvaardigheden voeren. Kunt u een proces faciliteren waarbij verantwoording nemen, verwerking en soms ook verzoening of vergeving mogelijk zijn. Kunt u een juridisch deugdelijke vaststellingsovereenkomst maken ter afsluiting van de mediation die de verwijzer in staat stelt rekening te houden met de afspraken van partijen. Kunt u zich verbinden tot collegiale consultatie en/of intervisie en verdere professionalisering.

  Deze Specialisatie is voor mediators die zich willen bekwamen op het specifieke vakgebied van mediation in strafzaken. Veel initiatieven zijn reeds ontwikkeld om daders en slachtoffers van strafbare feiten en ander ernstig wangedrag met elkaar in gesprek te brengen onder de noemer herstelrecht. In deze training gaan we in op de gemeenschappelijke basis die ten grondslag ligt aan al die vormen (mediation, conferenties, slachtoffer-dader gesprekken, herstelgericht werken). Eind 2016 werd bekend dat de pilots Mediation in Strafzaken in alle arrondissementen in Nederland ingevoerd gaan worden. Daarnaast is in de Tweede Kamer afgesproken dat ook initiatieven in gemeentes en bij de politie, zoals de Vreedzame Stad in Utrecht landelijk uitgerold worden. In april 2017 moet de landelijke uitrol een feit zijn en wordt verwijzing vanuit het strafrecht onderdeel van de reguliere verwijzingen van de Mediationbureaus, waarbij deze Specialisatieopleiding een basisvoorwaarde voor verwijzing is. Het CvC is al sinds 2007 nauw betrokken bij deze ontwikkelingen en zet zich samen met andere organisaties in om mediation in strafzaken op de kaart te zetten. Met haar kennis en ervaringen uit de eerste pilot ontwikkelde het CvC deze interessante specialisatie. Gastdocenten in de specialisatie zijn John Blad, UHD Erasmus Universiteit Rotterdam, medeoprichter en hoofdredacteur Tijdschrift voor Herstelrecht, bestuurslid van de Stichting Mediation in Strafzaken en Jacques Claessen, UD Strafprocesrecht Universiteit Maastricht, rechter plaatsvervanger in de Rechtbank Maastricht, medeoprichter van de Stichting Mens en Strafrecht, redacteur Tijdschrift voor Herstelrecht. Bij inschrijving voor de specialisatie mediator in strafzaken vragen wij u om een korte motivatie voor deelname en uw ervaring op het gebied van herstelgesprekken en/of strafrecht. Na afloop van de opleiding ontvangt u een certificaat wanneer is voldaan aan de volgende voorwaarden: Aanwezigheidsverplichting op alle cursusdagen. Literatuurstudie en maken van drie huiswerkopdrachten (tijdsbesteding ongeveer een dagdeel voorafgaande de opleiding en een aantal uren tussen de opleidingsdagen in). Bijwonen van een strafzitting. Op verzoek sturen we een lijst met zittingen bij de rechtbank Amsterdam. Het is ook mogelijk een strafzitting bij te wonen bij een rechtbank in (de buurt van) de eigen woonplaats. Maken van een kort verslag over wat u is op gevallen op de zitting en leg een relatie met mediation.

kosten

naamexcl. btwincl. btw
Deelname Specialisatie MiS€ 2.275,00€ 2.275,00
Totaal€ 2.275,00€ 2.275,00

geplande data

DatumOnderdelenPlaatsInschrijven
23-05-20244Haarlem Inschrijven
19-05-20254Haarlem Inschrijven

Indien de opleiding vol zit, hanteren wij een korte wachtlijst. Wilt u op de wachtlijst komen, stuur dan een mail naar mediation@cvc.nl. Vermeld hierbij de naam van de opleiding en startdatum.