Opleidingsportaal Centrum voor Conflicthantering


 • Leergang Oplossingsgericht Coachen

 • aantal onderdelen:

  8

  studiebelasting:

  0

  totale tijd:

  48

  doelgroep:

  De Leergang Oplossingsgericht Coachen is voor mensen die als doel hebben anderen professioneel te begeleiden dan wel de intentie hebben als professioneel coach aan het werk te gaan. Dit kan zowel zijn als zelfstandig coach of binnen een organisatie waarin coaching een nevenfunctie of -taak is.

 • Na deze opleiding Heeft u kennis en inzicht om oplossingsgericht te denken en te werken in het eigen werkveld. Heeft u vaardigheden ontwikkeld en kunt u de relevante methoden en technieken van de oplossingsgerichte aanpak toepassen. Kent u de oplossingsgerichte instrumenten en technieken en kunt u deze inzetten voor zowel teams als individuen. Heeft u oplossingsgerichte vaardigheden ontwikkeld voor in de eigen praktijk en heeft u een houding ontwikkeld waarin de cliënt centraal staat. Kunt u de aangeleerde coaching vaardigheden te integreren in de bij u al aanwezige competenties en ervaring en kunt u een coaching praktijk voeren als oplossingsgericht coach. Kunt u oplossingsgerichte verandertrajecten begeleiden, zowel individueel als in groepen, teams, of organisaties.

  Opleiding tot Oplossingsgericht Coach. Na deze intensieve opleiding tot professioneel coach bent u in staat cliënten op een oplossingsgerichte manier te coachen en zo te ondersteunen in het bereiken van de door hen zelf gekozen doelen. De oplossingsgerichte (Solution Focused) aanpak is toekomstgericht en richt zich op de vraag: "Hoe wilt u dat het wordt?" U ondersteunt de door de cliënt gewenste gedragsveranderingen door gebruik te maken van oplossingsgerichte interventies en technieken vanuit een basishouding van respect voor de aanpak van die persoon zelf. De oplossingsgerichte aanpak vergroot bij de cliënt het gevoel van competentie, zelfvertrouwen en daarmee de kans op duurzame verandering. De coachopleiding bestaat uit 5 blokken van 2 trainingsdagen verspreid over 5 maanden en 1 individueel coachgesprek met een trainer. Wij hebben gekozen voor deze gespreide aanpak, zodat u de gelegenheid heeft, om tussen de opleidingsblokken, studieopdrachten uit te werken en praktijkervaring op te doen door zelf coachingsgesprekken te voeren. Op deze wijze heeft u ook echt de tijd om u het oplossingsgericht denken en werken in een doorlopend leerproces eigen te maken. Zo kan deze coaching opleiding een enorme impuls geven aan uw professionele en persoonlijk ontwikkeling. Voor deelnemers met aantoonbare coach ervaring of afgeronde mediationopleiding is vrijstelling mogelijk voor het eerste blok (waarin algemene coachvaardigheden aan de orde komen). De prijs van de opleiding bedraagt dan 3850,- euro. De kosten voor het volgen van 5 blokken (of in plaats van blok 1 een voorbereidende sessie) is € 4550,- De coachopleiding zelf heeft het karakter van een persoonlijk coachingsproces. U wordt uitgenodigd steeds een link te leggen naar uw eigen praktijk en uit te zoeken wat u kunt gebruiken als professional in uw eigen werksituatie.

kosten

naamexcl. btwincl. btw
Deelname [OpleidingsSoort:Naam]€ 3.850,00€ 3.850,00
Totaal€ 3.850,00€ 3.850,00

geplande data

DatumOnderdelenPlaatsInschrijven
19-09-20248Haarlem Inschrijven

Indien de opleiding vol zit, hanteren wij een korte wachtlijst. Wilt u op de wachtlijst komen, stuur dan een mail naar mediation@cvc.nl. Vermeld hierbij de naam van de opleiding en startdatum.