Opleidingsportaal Centrum voor Conflicthantering


 • Specialisatie mediator bij schade in strafzaken en andere vormen van herstelbemiddeling

 • aantal onderdelen:

  2

  studiebelasting:

  0

  totale tijd:

  12

  doelgroep:

  De training biedt een specialisatie voor mediators en klachtbehandelaars die zich verder willen bekwamen op het terrein van schade in herstelbemiddeling.

 • Na deze opleiding Heeft u kennis over schade, inclusief de civiele vordering in het strafrecht. Heeft u kennis van de termen materiële en immateriële schade en de toepassing daarvan in de context van herstelbemiddeling. Heeft u kennis over de psychologie van daders en slachtoffers en de psychologische processen die zij door kunnen maken, specifiek gericht op schade Kunt u omgaan met neutraliteit en heeft u het vermogen om persoon en daad te scheiden en de betrokkenen aan te spreken op kwaliteiten die bij kunnen dragen tot herstel. Kunt u veiligheid creëren. Kunt u een (herstel)bemiddelingsgesprek inclusief de schadevraag met speciale mediationvaardigheden voeren. Kunt u een proces faciliteren waarbij verantwoording nemen, verwerking en soms ook verzoening of vergeving mogelijk zijn. Heeft u kennis van de geldende normen voor het inschatten van de hoogte van schadevergoedingen Kunt u een deugdelijke vaststellingsovereenkomst maken ter afsluiting van de mediation, ook die de verwijzer in staat stelt rekening te houden met de afspraken van partijen. Kunt u zich verbinden tot collegiale consultatie en/of intervisie en verdere professionalisering.

  Deze specialisatie is voor mediators en klachtbehandelaars die zich willen bekwamen op het specifieke vakgebied schade in herstelbemiddeling. Bij diverse vormen van mediation speelt schade een rol. Bij mediation in strafzaken is schade vaak een gevolg van waar het tussen partijen is misgegaan. Denk aan huiselijk geweld, verkeersdelicten, uitgaansgeweld, waarbij schade uiteenloopt van een kapotte bril of fiets tot lichamelijk letsel en verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid. Binnen het strafrecht is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden een civiele vordering in te dienen bij de strafrechter om een uitspraak te krijgen over de vergoeding van de schade. Ook buiten het strafrecht kan schade een wezenlijk aspect vormen. Denk aan een uit de hand gelopen burenruzie, pesten op school of een ongewild excessief politieoptreden. In deze specialisatie krijgt u tools aangereikt om schade in het kader van herstelbemiddeling of mediation in goede banen te leiden. U krijgt het juridische kader van onder meer de civiele vordering in het strafrecht aangereikt en leert vaardigheden over hoe om te gaan met emoties en de gevoeligheid die rondom dit thema spelen. Het CvC is al sinds 2007 nauw betrokken bij herstelbemiddeling en mediation in strafzaken. Het heeft als eerste de specialisatieopleiding voor mediators in strafzaken opgezet. Nu dit terrein van mediation gevestigd is, onder meer door de pilots bij verschillende Rechtbanken, is de tijd rijp voor een verdere verdieping en verbreding van het vakgebied.

kosten

naamexcl. btwincl. btw
Deelname Schade in strafzaken en andere vormen van herstelbemiddeling€ 995,00€ 995,00
Totaal€ 995,00€ 995,00

geplande data

DatumOnderdelenPlaatsInschrijven
Helaas zijn er geen uitvoeringen beschikbaar.

Indien de opleiding vol zit, hanteren wij een korte wachtlijst. Wilt u op de wachtlijst komen, stuur dan een mail naar mediation@cvc.nl. Vermeld hierbij de naam van de opleiding en startdatum.